text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompensation av koldioxidutsläpp tar oss sista biten

Renun River Hydro, Indonesia

I ett VCS-certifierat projekt i Sumatras inland tas den energi tillvara som genereras av höjdskillnaden på 500 meter mellan fyra floder och en turbinstation. Vattnet leds i skilda vattenbanor utan någon fördämningsdamm. Projektet ersätter fossilbaserad energi i Indonesiens elnät och förser lokalsamhällena med arbetstillfällen, skolor och infrastruktur.

Huóshuĭ Small Hydropower, China

Det VCS-certifierade Huóshuĭ Small Hydropower-projektet i bergsområdena i centrala Kina genererar förnybar energi till fler än 500 000 hem. Kraften från bergsfloder är en viktig källa till förnybar och stabil energi för många avlägsna samhällen, tack vare byggnationen av 95 små vattenkraftverk i regionen. Verksamheten sysselsätter drygt 200 personer, de flesta från etniska minoriteter.