text.skipToContent text.skipToNavigation
 

RAPPORTER & PRESENTATIONER

TILL RAPPORTER & PRESENTATIONER >
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

TILL FINANSIELL SAMMANFATTNING >

PRESSMEDDELANDE

 • 2023-5-16 15:30

  KOMMUNIKÉ FRÅN DUNI AB:S ÅRSSTÄMMA

  Läs mer
 • 2023-4-21 5:45

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

  Läs mer
 • 2023-4-20 18:00

  Duni Groups Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på webben

  Läs mer
 • 2023-4-13 11:10

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

  Läs mer
 • 2023-4-11 8:40

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 16 maj 2023

  Läs mer
 • 2023-2-14 7:45

  Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

  Stärkt resultat under fortsatt kostnadstryck

  Läs mer
 • 2023-2-7 10:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

  Läs mer
 

BOLAGSSTYRNING

 

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

magnuscarlsson400x353.jpg

Magnus Carlsson

CFO

magnus.carlsson@duni.com

Tel +46 40 10 62 00

dummy.jpg

Katja Margell

EVP Strategic Development, IT & Communications

Katja.Margell@duni.com

Tel +46 734 19 61 79

duni_group_rgb_cision.jpg

Duni AB

Tel +46 40 10 62 00

info@duni.com