text.skipToContent text.skipToNavigation
 

RAPPORTER & PRESENTATIONER

TILL RAPPORTER & PRESENTATIONER >
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

TILL FINANSIELL SAMMANFATTNING >

PRESSMEDDELANDE

 • 2021-5-4 12:00

  Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

  Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021 i Malmö.

  Läs mer
 • 2021-4-22 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2021

  Fortsatt stark restriktionspåverkan, förberedelse inför lättnader

  Läs mer
 • 2021-4-15 8:30

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 22 april kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2021-3-31 12:30

  Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på webben

  Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, både på engelska och svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

  Läs mer
 • 2021-3-25 14:45

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 4 maj 2021

  Duni AB meddelar genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 4 maj 2021.

  Läs mer
 • 2021-3-18 15:30

  Covid-19 restriktioner fortsätter att påverka Duni Group och möjliggör ytterligare ansökningar om ersättningsstöd

  Duni Groups försäljning och resultat under första kvartalet fortsätter att vara starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under covid-19 pandemin. Förlängda restriktioner har samtidigt lett till utökade möjligheter att ansöka om statliga stöd och koncernen har idag beslutat om att ansöka om stöd för den tyska verksamheten.

  Läs mer
 • 2021-2-12 7:45

  Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 December 2020

  Återhämtningen avbruten av nya restriktioner

  Läs mer
 • 2021-2-8 16:15

  Duni Group utnämnd till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

  För satsningar på talangutveckling, hållbarhet och medarbetarengagemang tilldelas Duni Group utnämningen som ett av Sveriges Karriärföretag 2021 av organisationen Karriärföretagen (https://karriarforetagen.se/).

  Läs mer
 • 2021-2-4 11:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

  Bokslutskommuniké för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 12 februari kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2021-1-22 11:00

  Duni Groups försäljningsutveckling och preliminära resultat för det fjärde kvartalet

  Duni Groups försäljning och resultat är fortsatt starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under Covid-19 pandemin. Efter en succesiv återhämtning i tredje kvartalet inom segment Duni, som till största del säljer till hotell och restauranger, minskade efterfrågan i det fjärde kvartalet till följd av ökade restriktioner. 

  Läs mer
 

BOLAGSSTYRNING

 

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

magnuscarlsson400x353.jpg

MAGNUS CARLSSON

CFO

magnus.carlsson@duni.com

Tel +46 40 10 62 00

marielle-noble_400x353.jpg

MARIELLE NOBLE

EVP Strategic Development, IT & Communications

marielle.noble@duni.com

Tel +46 734 19 61 79

duni_group_rgb_cision.jpg

DUNI AB

Tel +46 40 10 62 00

info@duni.com