text.skipToContent text.skipToNavigation

Pressmeddelande

 • 2023-11-20 7:30

  Duni Group’s science-based targets godkända

  Läs mer
 • 2023-11-10 9:35

  Valberedning inför Duni Groups årsstämma 2024

  Läs mer
 • 2023-10-24 5:45

  DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

  Läs mer
 • 2023-10-17 10:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

  Läs mer
 • 2023-9-25 18:25

  Uttalande från oberoende budkommittén i Duni Group med anledning av budpliktserbjudande från Mellby Gård AB

  Läs mer
 • 2023-9-8 8:10

  Duni Groups kommentar om budpliktsbud från Mellby Gård AB

  Läs mer
 • 2023-8-15 15:35

  Duni Group informerar om att Mellby Gård AB har passerat gränsen för budplikt

  Läs mer
 • 2023-7-14 10:00

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2023

  Läs mer
 • 2023-7-7 15:30

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

  Läs mer
 • 2023-5-16 15:30

  KOMMUNIKÉ FRÅN DUNI AB:S ÅRSSTÄMMA

  Läs mer
 • 2023-4-21 5:45

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

  Läs mer
 • 2023-4-20 18:00

  Duni Groups Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på webben

  Läs mer
 • 2023-4-13 11:10

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

  Läs mer
 • 2023-4-11 8:40

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 16 maj 2023

  Läs mer
 • 2023-2-14 7:45

  Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

  Stärkt resultat under fortsatt kostnadstryck

  Läs mer
 • 2023-2-7 10:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

  Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Dina personuppgifter lagras och bearbetas för att vi ska kunna skicka pressmeddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte.