text.skipToContent text.skipToNavigation

PRESSMEDDELANDE

 • 2021-11-3 11:30

  Valberedning inför Dunis årsstämma 2022

  I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2021 har en valberedning inför årsstämman 2022 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

  Läs mer
 • 2021-10-21 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2021

  Starkt kvartalsresultat när marknaderna öppnar

  Läs mer
 • 2021-10-14 12:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 21 oktober kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2021-9-6 5:30

  Duni Group först i världen med biogasol i pappersproduktionen – ett stort steg mot upp till 90 procents lägre klimatavtryck

  Duni Groups resa mot fossilfrihet fortsätter när den första leveransen av biogasol anlänt till dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaids pappersbruk i Skåpafors. Med övergången till fossilfri biogasol, producerad av restprodukter från bland annat livsmedelsindustrin, tar man ett stort kliv framåt, mot en alltmer cirkulär affärsmodell och lägre klimatpåverkan. Duni Group blir därmed först i världen inom pappersindustrin att använda gasol som fysiskt produceras av helt förnybara råvaror vilket möjliggörs genom samarbete med Kosan Gas.

  Läs mer
 • 2021-7-15 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 Juni 2021

  Restriktionslättnader bidrar till resultatförbättring

  Läs mer
 • 2021-7-14 14:30

  Duni Group investerar i tyska Relevo GmbH, ett företag med fokus på återanvändbara system för take-away

  Duni Group har som mål att erbjuda de mest hållbara lösningarna vid varje konsumtionstillfälle. Vi tror på en kombination av engångs- och flergångslösningar men också på andra framtida, innovativa lösningar som främjar övergången till ett mer cirkulärt samhälle. Partnerskapet med Relevo GmbH stärker koncernens befintliga sortiment inom take-away-förpackningar som i Europa främst levereras av varumärket BioPak. 

  Läs mer
 • 2021-7-8 6:45

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 15 juli kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2021-7-7 5:20

  Duni Group inleder samarbete med &Repeat för att bidra till utvecklingen av cirkulära lösningar för take-away-förpackningar

  När efterfrågan på take-away för mat och dryck ökar, växer utmaningarna vad gäller avfall och återvinning av produkterna. Duni Group driver utvecklingen av hållbara lösningar genom att ta ansvar för produkten under hela livscykeln – från design till slutanvändning. Genom att ingå ett partnerskap kommer &Repeat och Duni Group tillsammans arbeta för att uppnå cirkuläritet av engångsprodukter och tar därmed ytterligare ett steg mot målet att bli en cirkulär verksamhet.   

  Läs mer
 • 2021-7-6 5:15

  Duni dukar upp matavfall på bordet – som servetter

  Det är ett litet steg för citronskal, men ett stort steg för branschen och Duni Group som nu lanserar fossilfria premiumservetter och dukar under varumärket Duni. Med övergången till nya fossilfria bindemedel som innehåller matavfall, går Duni Group mot en alltmer cirkulär affärsmodell.

  Läs mer
 • 2021-5-4 12:00

  Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

  Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021 i Malmö.

  Läs mer
 • 2021-4-22 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2021

  Fortsatt stark restriktionspåverkan, förberedelse inför lättnader

  Läs mer
 • 2021-4-15 8:30

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 22 april kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2021-3-31 12:30

  Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på webben

  Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2020, både på engelska och svenska, på www.duni.se under rubriken Investerare.

  Läs mer
 • 2021-3-25 14:45

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 4 maj 2021

  Duni AB meddelar genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 4 maj 2021.

  Läs mer
 • 2021-3-18 15:30

  Covid-19 restriktioner fortsätter att påverka Duni Group och möjliggör ytterligare ansökningar om ersättningsstöd

  Duni Groups försäljning och resultat under första kvartalet fortsätter att vara starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under covid-19 pandemin. Förlängda restriktioner har samtidigt lett till utökade möjligheter att ansöka om statliga stöd och koncernen har idag beslutat om att ansöka om stöd för den tyska verksamheten.

  Läs mer
 • 2021-2-12 7:45

  Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 December 2020

  Återhämtningen avbruten av nya restriktioner

  Läs mer
 • 2021-2-8 16:15

  Duni Group utnämnd till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

  För satsningar på talangutveckling, hållbarhet och medarbetarengagemang tilldelas Duni Group utnämningen som ett av Sveriges Karriärföretag 2021 av organisationen Karriärföretagen (https://karriarforetagen.se/).

  Läs mer
 • 2021-2-4 11:00

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

  Bokslutskommuniké för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 12 februari kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2021-1-22 11:00

  Duni Groups försäljningsutveckling och preliminära resultat för det fjärde kvartalet

  Duni Groups försäljning och resultat är fortsatt starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under Covid-19 pandemin. Efter en succesiv återhämtning i tredje kvartalet inom segment Duni, som till största del säljer till hotell och restauranger, minskade efterfrågan i det fjärde kvartalet till följd av ökade restriktioner. 

  Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Dina personuppgifter lagras och bearbetas för att vi ska kunna skicka pressmeddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte.