text.skipToContent text.skipToNavigation

PRESSMEDDELANDE

 • 2022-11-15 11:30

  Rollen som Executive Vice President för våra kommersiella regioner blir permanent

  Läs mer
 • 2022-11-14 11:00

  Valberedning inför Dunis årsstämma 2023

  I enlighet med beslut vid Dunis årsstämma 2022 har en valberedning inför årsstämman 2023 utsetts. Härmed meddelas sammansättningen av Dunis valberedning.

  Läs mer
 • 2022-10-27 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2022

  Försäljningen ökar, i ett kvartal utan restriktioner

  Läs mer
 • 2022-10-20 13:45

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 27 oktober kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-9-20 8:00

  Duni Group åtar sig att sätta Science Based Targets för att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare

  Duni Group tar nästa steg mot målet att vara ett bolag med nettonollutsläpp till 2050 med definierade framsteg till 2030. Att sätta Science Based Targets (SBT) säkerställer det fortsatta arbetet för att ytterligare sänka koncernens utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet. Genom att gå med i SBT initiative blir företagets klimatarbete mer transparent och granskat av externa experter.

  Läs mer
 • 2022-9-12 13:45

  Förändringar i Duni Groups ledningsgrupp ger ökat fokus på den växande marknaden och erbjudandet för hållbara ”On the go”-produkter och tjänster

  Vi är glada att kunna meddela att Nicklas Bengtsson, idag Executive Vice President Commercial för NorthEast och West, har accepterat rollen som EVP för affärsområdet BioPak i Europa. Affärsområdet fokuserar på hållbara produkter och tjänster för den växande marknaden inom konsumtion av mat och dryck ”on the go”.

  Läs mer
 • 2022-7-15 10:00

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2022

  Resultatförbättring och ökad efterfrågan

  Läs mer
 • 2022-7-8 12:45

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 15 juli kl. 12.00.

  Läs mer
 • 2022-5-17 14:45

  Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

  Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 17 maj 2022 i Malmö.

  Läs mer
 • 2022-4-22 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars 2022

  Färre restriktioner ger ökad försäljning

  Läs mer
 • 2022-4-14 6:30

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 22 april kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-4-13 14:35

  Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på webben

  Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 som PDF och ESEF-fil på företagets hemsida under rubriken Om oss – Rapporter, https://se.dunigroup.com/sv/corporate/investor-relations/reports.

  Läs mer
 • 2022-4-5 8:00

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 17 maj 2022

  I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 17 maj 2022.

  Läs mer
 • 2022-3-2 17:30

  Duni Group stoppar alla leveranser till Ryssland

  Vi är djupt oroade över händelseutvecklingen i Europa. Vi står bakom det ukrainska folket i dessa svåra tider och stödjer UNHCR som erbjuder akut humanitär hjälp i Ukraina och grannländerna. Vi kommer även skicka produkter från vår polska produktionsenhet till gränsen i Polen där många flyktingar just nu samlas.

  Läs mer
 • 2022-2-17 7:45

  Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2021

  Tillväxt under marginalpress

  Läs mer
 • 2022-2-10 13:15

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 17 februari kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-1-21 16:30

  Styrelseledamoten Alex Myers har hastigt avlidit

  ”Det är med stor chock och sorg vi mottagit detta tragiska besked. Alex har varit en uppskattad och aktiv styrelseledamot i Duni sedan 2013. Saknaden efter honom kommer att bli mycket stor både på det personliga och professionella planet. Våra tankar går främst till hans familj”, säger Thomas Gustafsson, styrelseordförande i Duni AB (Publ).

  Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Dina personuppgifter lagras och bearbetas för att vi ska kunna skicka pressmeddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte.