text.skipToContent text.skipToNavigation

PRESSMEDDELANDE

 • 2022-7-15 10:00

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2022

  Resultatförbättring och ökad efterfrågan

  Läs mer
 • 2022-7-8 12:45

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 15 juli kl. 12.00.

  Läs mer
 • 2022-5-17 14:45

  Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

  Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 17 maj 2022 i Malmö.

  Läs mer
 • 2022-4-22 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars 2022

  Färre restriktioner ger ökad försäljning

  Läs mer
 • 2022-4-14 6:30

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 22 april kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-4-13 14:35

  Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på webben

  Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 som PDF och ESEF-fil på företagets hemsida under rubriken Om oss – Rapporter, https://se.dunigroup.com/sv/corporate/investor-relations/reports.

  Läs mer
 • 2022-4-5 8:00

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 17 maj 2022

  I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 17 maj 2022.

  Läs mer
 • 2022-3-2 17:30

  Duni Group stoppar alla leveranser till Ryssland

  Vi är djupt oroade över händelseutvecklingen i Europa. Vi står bakom det ukrainska folket i dessa svåra tider och stödjer UNHCR som erbjuder akut humanitär hjälp i Ukraina och grannländerna. Vi kommer även skicka produkter från vår polska produktionsenhet till gränsen i Polen där många flyktingar just nu samlas.

  Läs mer
 • 2022-2-17 7:45

  Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2021

  Tillväxt under marginalpress

  Läs mer
 • 2022-2-10 13:15

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 17 februari kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-1-21 16:30

  Styrelseledamoten Alex Myers har hastigt avlidit

  ”Det är med stor chock och sorg vi mottagit detta tragiska besked. Alex har varit en uppskattad och aktiv styrelseledamot i Duni sedan 2013. Saknaden efter honom kommer att bli mycket stor både på det personliga och professionella planet. Våra tankar går främst till hans familj”, säger Thomas Gustafsson, styrelseordförande i Duni AB (Publ).

  Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Dina personuppgifter lagras och bearbetas för att vi ska kunna skicka pressmeddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte.