text.skipToContent text.skipToNavigation


Coronaviruset (Covid-19) påverkar allt fler människor och företag världen över för varje dag. Inom Duni-koncernen gör vi allt för att stötta våra kunder och hjälpa dem att hantera de utmaningar som de ställs inför. Vår verksamhet och våra produktionsanläggningar fungerar för närvarande som vanligt, liksom vår leveranskedja. Naturligtvis vidtar vi också alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda våra medarbetare och upprätthålla produktsäkerheten.

LÄS VÅRA VANLIGA FRÅGOR FÖR MER INFORMATION >
KONTAKTA OSS

Om du har fler frågor kan du kontakta vår kundservice.VANLIGA FRÅGOR


GLOBALA FÖRFARANDEN FÖR HANTERING AV COVID-19

F: Vilka förfaranden har Duni-koncernen infört för att hantera situationen?
S:

 • Våra produktions- och logistikenheter har ingen verksamhet i de röda zoner som är högriskområden enligt WHO.
   
 • Vi följer WHO:s riktlinjer samt rekommendationer från hälsomyndigheterna i de länder där vi är verksamma. Våra anställda informeras om hur man motverkar smittspridning och vad de ska göra om någon får symtom som kan tyda på COVID-19.
   
 • Vi har delat upp vår operativa arbetskraft i mindre, oberoende enheter för att undvika större störningar i vår leveranskedja.
   
 • Vi har daglig kontakt med våra leverantörer och logistikpartners för att säkerställa öppenhet och för att vi ska kunna vidta åtgärder om vi upptäcker potentiella problem.
   
 • Enligt WHO är sannolikheten för att en smittad person kontaminerar kommersiella produkter mycket låg. Risken för att bli virussmittad av produkter som har flyttats, transporterats eller exponerats för olika temperaturer är också mycket låg.

F: Gäller dessa förfaranden på alla marknader globalt?
S:Vi följer ovanstående förfaranden för Duni-koncernen över hela världen, plus ytterligare lokala förfaranden.

FÖRPACKNINGAR OCH SÄKERHET

F: Hur kan jag vara säker på att Duni-produkterna och deras förpackningar är säkra?
S:Duni-koncernen kräver att alla våra tillverkningsanläggningar och alla tredjepartsleverantörer som vi outsourcat produktion till uppfyller de kvalitets- och hygienkrav som anges i vår uppförandekod. Dessa krav är likadana eller likvärdiga med de som ställs i standarder som BRC och HACCP. Dessutom har vi genomfört en riskbedömning av våra produkter med information som publicerats av WHO som referens.

F: Hur länge överlever COVID-19-viruset på ytor?
S:Det är inte helt klarlagt hur länge viruset som orsakar COVID-19 överlever på ytor, men det verkar som att det beter sig som andra typer av coronavirus. Studier tyder på att coronavirus (inklusive den preliminära information som finns tillgänglig om COVID-19-virus) kan överleva på ytor i några timmar eller upp till flera dagar. Överlevnaden kan variera beroende på vilka förhållanden som gäller (t.ex. typ av yta, temperatur eller luftfuktighet).

F: Är det säkert att ta emot ett paket från ett område där COVID-19-smitta har rapporterats?
S:Ja. Sannolikheten för att en smittad person kontaminerar kommersiella varor är låg. Risken för att bli smittad av viruset som orsakar COVID-19 från ett paket som har flyttats, transporterats och exponerats för olika förhållanden och temperaturer är också låg.

Med tanke på våra produktions- och distributionsmetoder och den tid det tar att leverera produkter till kunden efter produktionstidpunkten, känner vi oss trygga i förvissningen om att viruset inte kan överleva på förpackningsytan.

TILLVERKNING OCH HYGIEN

F: Vilka åtgärder vidtas på Duni-koncernens tillverkningsanläggningar för att säkerställa god hygien för produkterna?
S:Alla Duni-koncernens tillverkningsanläggningar i Tyskland och Polen är BRC-certifierade. Spridningen av COVID-19 har dessutom gjort att vi vidtagit extra åtgärder. Vi har placerat ut extra dispensers med desinfektionsmedel på många platser. Produktionsoperatörerna använder engångshandskar i arbetet. Tillgång till produktionshallarna begränsas till ett absolut minimum för personal som inte är direkt involverade i produktionen. Anställda inom administrationen har inte tillgång alls.

Dessutom måste alla anställda genomgå kroppstemperaturmätning innan de börjar arbeta. Alla affärsresor och besök från externa anställda har ställts in. Vi har minskat antalet produktionsskift och infört en timmes paus mellan skiften, då alla gemensamma utrymmen desinficeras.

F: Vilka åtgärder vidtar Duni-koncernen för att säkerställa att tredjepartsleverantörer följer hygienråden från hälsomyndigheterna?
S:Alla Duni-koncernens partners som arbetar med outsourcad produktion måste följa kraven i vår uppförandekod. Som en del av detta måste de se till att deras produktionsanläggningar bedrivs helt i enlighet med gällande nationella lagar i respektive land.

Dessutom har alla våra leverantörer fått ett brev med tydliga instruktioner om hur de ska leverera till Duni-koncernen. Detta innebär att de måste följa de allmänna rekommendationerna från hälsomyndigheter samt Duni-specifika riktlinjer om förbättrad säkerhet och hygien.

LEVERANSER

F: Kommer den nuvarande situationen att påverka leveranserna av mina produkter?
S:I dagsläget är svaret nej. För närvarande fungerar vårt transportnät utan några störningar.Vidare har vi utrymme för att öka produktionskapaciteten vid behov för att säkerställa snabba leveranser.Förutsättningarna förändras dock snabbt och logistiska begränsningar kan komma att uppstå. Om något förändras informerar vi våra kunder så snart som möjligt.

F: Hur kan jag meddela Duni-koncernen om förändringar i min verksamhet som kan påverka mottagandet av en leverans?
S:Meddela vår försäljningsavdelning om du behöver göra ändringar i order eller leveranser. Försäljningsavdelningen för informationen vidare till vårt logistikteam.

F: Vart ska jag vända mig om jag har ytterligare frågor eller funderingar som jag behöver hjälp med?
S: Kontakta vår kundservice som kan hjälpa dig med detta.